د. عزەت فندی، ل سەر زمانێ کوردی دنڤیسیت – ٢٨

خه‌له‌كا 28: 

زاراڤ و ئديومێت تايبه‌ت ب زارۆكێت 1 سالى هه‌تا 2 سالى ڤه، دبێژن: 

– كخه‌: ئانكو (نه‌ پاقژ) يان (پيس).

– بوڤڤه‌: بو (ترساندن) ژ ئاگرى و تشتێ گه‌رم دهێته‌ گوتن.

– فوكێ عه‌مى كه‌: ئانكو (خوارنێ بخۆ)، هزرا من بنياتێ په‌يڤا فوكێ و food دگه‌هته‌ ئێك.

– فن: ئانكو (دفن).

– چه‌چ: ئانكو (ده‌ست)، دبێژن چه‌چو قوتو بابو هات.

– په‌پ: ئانكو (پێ)، دبێژن: چه‌چك و په‌پك خيار بون، لناڤ بيستانا ديار بون.

– تووتى كه‌: ئانكو (روينه‌)، دبێژن: تووتى كه، گازى كچكێت خه‌لكى كه‌ يا جان چاڤێ وێ ماچى كه‌.

– عه‌كێ: بو پيساتيێ بچويكى دئێته‌ گوتن.

– شوشيكه‌: هه‌كو سه‌رێ بچويكى دئێته‌ شويشتن، دبێژن: دێ سه‌رێ وى شوشى كه‌م.

– ئه‌لاكێ: ئانكو (بنڤه‌).

– كغ كغ: هه‌كو (ده‌نگ) ژ بچويكى دئێت دبێژن يێ كغ كغێ دكه‌ت.

– بو لڤين و رێڤه‌چوونا بچويكا دبێژن: لسه‌ر (چاله‌پكا) يێ دچيت ئانكو، لسه‌ر هه‌ردوو ده‌ستا و لسه‌ر كووتكێت پێيا ب رێڤه‌ دچيت (چاله‌پك = چارله‌پك = دوو ده‌ست و دوو پێ).

– هه‌كو زاروك رادبيته‌ ژپێرڤه‌ و د كه‌ڤيت دبێژن: يێ رابويه‌ (وه‌ستيكا).

– لده‌مێ نڤستنێ سترانه‌ك بو بچويكا دئيته‌ گوتن دبێژن: لا اله‌ الا الله، سۆفيا به‌ردا دوى مه‌لا، حه‌تا مانگێشكا فه‌لا.

– سۆفى سۆفيێت خودێ نه‌، كاچكێت وا منه‌ك تێ نه‌، سۆفى سۆفيێت ئێتويتێ كاچكێت وا عه‌لبه‌ك دچيتێ، سۆفى سۆفيێت مه‌مانێ.

ناڤێ هنده‌ك تشتێت تايبه‌ت ب زاروكا ڤه‌

– عه‌ووك ئانكو صه‌

– به‌عێ ئانكو كارك

– پشێ ئانكو پشيك

– چويچێ ئانكو چويچك، ته‌يرك

– ئوشو ئانكو كه‌ر, ده‌وار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *