د. عزەت فندی، ل سەر زمانێ کوردی دنڤیسیت – ٤٥

خەلەکا ٤٥

ب ھزرەکا دی و ب چاڤەکێ دی ئەم ل ڤان پەیڤان بنێرن:

– بار: پشتی (حمل – ثقل)
– بار: پشک (حصة)

ب ھزرا من ئەڤ ( بار)ـە ، ب مەعنا مە گۆتی دچیتە سەر گەلەک پەیڤان و واتایێت جودا جودا ددەت، وەکی (سەربار و گێبار و بارەبوی و ….) لێ ل ھندەک جھێن دی وەک (جھ یان رێ یان رەخ و روی) مەعنایێ ددەت، بو نموونە:

١- ڕێبار: ئەو (جھ)ێ ڕێ لێ دچیت.
٢- زێبار: ئەو (جھ)ێ زێ لێ دچیت. پاشی بوویە (دەڤەرەک جوگرافی).
٣- ڕۆبار: ئەو (جھ)ێ ڕۆ لێ دچیت.
٤- داروبار: ئەو (جھ)ێ دار لێ مشە و زۆر.
٥- جوبار: ئەو (جھ) ێ جو لێ دچیت، پاشی بوویە چەنداتیا ئاڤێ (کمیة).
٦- گێبار: گێبارەکا نڤینا (گەلەک نڤین).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *