د. عزەت فندی، ل سەر زمانێ کوردی دنڤیسیت – ١٥

خه‌له‌كا ١٥

گرێداى خه‌له‌كا بوورى و تمامه‌تى بو بابه‌تێ مه‌ ئه‌م ل ڤان په‌يڤ و ئاخفتن و زاراڤان بنێرين:

ا- عه‌ور: لسه‌ر بنه‌مايێ ره‌نگى، عه‌ورێت ره‌ش و سپى و سور يێت هه‌ين:

– عه‌ورێت ره‌ش: عه‌ورێت بارانێ نه‌ و زڤستانێ په‌يدا دبن، و عه‌سمانى هه‌ميێ ڤه‌دگرن و د شوڕن و ژێده‌رێ بارانێ نه‌، په‌يدابوونا برويسيا نيشانێت سه‌رێ بهارێ نه‌.

– عه‌ورێت سپى: پايزه‌كا زوى و بهاره‌كا دره‌نگ په‌يدا دبن، عه‌سمانى هه‌ميێ ڤه‌ناگرن و د پرت پرت و به‌لاڤن، يێت پايزێ نيشانێت دوماهييا هاڤينێ نه‌ و ده‌نگێ وا دبێژنێ (گوڕگوڕا عه‌ورا)، باراپتر د بێ بارانن له‌وان كورمانج دبێژن (نه‌ مێرێ تڕ تڕى و نه‌ عه‌ورێ گوڕ گوڕى)،  يێت بهارێ ژى ديسان كێم بارانن و ده‌نگ ژێ دئێت دبێژنێ (هۆل هۆلا عه‌ورێت بهارێ) چونكى ده‌نگه‌كێ مه‌زن و بلند ژێ دهێت، له‌وان كورمانج دبێژن (گيان گيان، ده‌نگێ ته‌ ده‌رمان، لسه‌ر پشتا ميهان و به‌رخان، نه‌ لڤێرێ به‌لكى ل زۆزان).

– عه‌ورێت سور: گه‌له‌ك د كێمن، ئێڤارا ل بنێ دنيايێ و هنده‌ك جاران ل سپێده‌هيان په‌يدا دبن ئه‌ڤه‌ژى نيشانن بو چه‌ند كاره‌كان وه‌كى ب كورمانجى دبێژن: (عه‌وره‌ سورێت سوبه‌ييا، گازى دكه‌نه‌ كاروانيا، خوه‌ ب گه‌هيننه‌ ئاڤاهيا) ئانكو له‌زێ بكه‌ن و ئه‌ڤرۆكه‌ دێ باران هێت. ژ لايێ دى ڤه‌ دبێژن (عه‌وره‌ سورێت ئێڤارا، گازى دكه‌نه‌ جوتيارا، لێكده‌ن هوير و بارا) ئانكو كارێ خوه‌ بكه‌ن سوبه‌هى خوه‌شيه‌ و هه‌رنه‌ جووتى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *