د. عزەت فندی، ل سەر زمانێ کوردی دنڤیسیت – ١٣

خه‌له‌كا ١٣
د كورمانجی یا مه‌ دا كا چه‌وا به‌حسێ (ڤه‌رێژ و ده‌نگ و بار) ێ ئاڤێ دهێته‌ كرن.

أ – ڤه‌رێژ،  ئانكو (التصريف، Discharge)

– كێمه‌كا ئاڤێ د كه‌نالى دا دبێژنێ (ميسميسك) ـەكا ئاڤێ.

– هه‌كه‌ ڤه‌رێژا ئاڤێ بوشتر لێ هات دبێژنێ (ده‌راڤه‌ك) ێ ئاڤێ.

– هه‌كه‌ ڤه‌رێژا ئاڤێ بوشتر لێ هات دبێژنێ (جوو).

– هه‌كه‌ ڤه‌رێژا ئاڤێ بوشتر لێ هات دبێژنێ (جووئاش).

– هه‌كه‌ ڤه‌رێژا ئاڤێ بوشتر لێ هات دبێژنێ (جووبار).

– هه‌كه‌ ڤه‌رێژا ئاڤێ بوشتر لێ هات دبێژنێ (رووبار).

ب – ده‌نگ ل سه‌ر بنه‌مايێ ده‌نگێ ئاڤێ:

–  زانا ئاڤێ د كانيێ دا دبێژنێ (بلق بلق) يان (بلقێن) ئاڤێ.

–  كه‌تنا ئاڤێ ژ جهه‌كێ بلند بو يێ نزم دبێژنێ (شوڕشوڕ)ـا ئاڤێ.

–  ده‌ربازبونا ئاڤه‌كا بوش د گه‌ليه‌كى دا دبێژنێ (هۆش هۆش)ـا ئاڤێ.

–  كه‌تنا دلوپێت بارانێ دبێژنێ (چپ چپ)ـا بارانێ.

–  كه‌تنا دلوپا بانێت ئاخێ دبێژنێ (زۆرپ زۆرپ)ـا دلوپا.

ج – بار، ئه‌و زاراڤ و ئديومێت بو بارێ “رون” (سائل، liquid) دهێنه‌ گۆتن ب ڤى ره‌نگى نه‌:

– بو خوينێ دبێژن (ڤزك)ـا خوينێ.

– بو ئاڤێ دبێژن (چزك)ـا ئاڤێ.

– بو شيرى دبێژن (چڕ)ـا شيرى.

– بو خوهێ دبێژن (سوڕك)ـا خوهێ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *