فۆنتێن کوردی: فندی فۆنت


findi-font-v2-exe-logo
findi-font-v1-exe-logo
فۆنتێن کوردی: فندی فۆنت 

مالپەرێ فندی ئینفۆ، کاردکەت ژ بو پەیداکرنا پێدڤیێن کومپیوتەری ب زمانێ کوردی، د دەسپێکێ دا هژمارەکا فۆنتێن کوردی پێشکێشی وە یێن هێژا دکەت

ل ژێر ڤان فۆنتان بارکە

____________________________________________________________________

 فندی فۆنت ٢

ژ بۆ سیستەمێن: ویندۆز ٩٥، ویندۆز ٩٨، ویندۆز ئێم ئی، ویندوز ئێن تی، ویندۆز ٢٠٠٠، ویندۆز ئێکس پی

بارکرن 

____________________________________________________________________

 فندی فۆنت ٢

ژ بۆ سیستەمێن: ویندۆز ڤیستا، ویندۆز ٧، ویندۆز٨

بارکرن 

____________________________________________________________________

Comments are closed.