د. عزەت فندی، ل سەر زمانێ کوردی دنڤیسیت – ٤٠

خەلەکا ٤٠:
ھەڤاڵان دکورمانجی دا ھندە پەیڤێت (جووت) یێت ھەین، پێکڤە نەبن ناھێنە گۆتن، ئیلا ئێکوو دوو تمام بکەن ب ھەمان مەعنایێ، بوو نموونە: 
– خاڤ و خرچ
– نەرم و ڤچ
– سست و پست
– شێل و بێل
– چەپ و چویر
– تل و پل
– کار و کوک
– شل و مل
– تێک و ڤێکنای
– دانای و ڕانای
– سەنی و مەنی
– خڕ و ڤڕ
– گڕ و ڤر
– پڕ و پێ
– ئالی پاڵی
– ڕەق و تەق
– زیقل بیق

تێبینی:
١- ھەکە ئەم ل ڤان پەیڤێن سەری بنیڕین، ھەر ئێکێ مەعنا خۆ یا ھەی.
٢- ئەڤە نە ئەو پەیڤن یێن وەکی (ھویر و مویر، بچویک و مچویک، پارە و مارە)، کو ب(م) ێ پەیڤەکا دی لێ زێدەدبیت.
– داوی سوپاس بو ھەڤالێ من کاک فەلامەرز و ھن تێبینیان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *