د. عزەت فندی، ل سەر زمانێ کوردی دنڤیسیت – ٣٦

خەلەکا ٣٦:
مە ل خەلەکا (٣٠)ێ نڤیسی بوو کو پێشگرێ (دا) دکورمانجی دا بارپتر بو ژووردا و بەرەف خوارێ دھێتە بکارئینان، بەروڤاژی ڤێ چەندێ ھەکە ئەم ل پێشگرێ (ھل) یان (ھەل) بنێڕین، ھەمی بەرەو سەری یان ژێھەل دھێتە بکارئینان، ئەم ل ڤان پەیڤ و زاراڤان بنێرن:
– ھلبەراسک: ھلبەراسکی دارێ بوو، ھلبەراسکی کەڤری بوو، واتە (ب سەرکەتە سەری).
– ھلدا: ھلدا بەتەنێ، دەھمەنێت خوە ھلدان.
– ھلتویتری: سەیێ ھلتویتری، واتە (ھەکو سە یان گورگ ل سەر کوری و پێت خوە دروینن و دەستێت خوە ددەنە بن سنگ و کەلەخێ خوە و سەرێ خوە بلند دکەن).
– ھلکێشا: ھەکو تشتەک ژ جھەکێ نزم بو یێ بلند دھێتە بلندکرن، ب وەریسی یان ھەر تشتەکێ دی.
– ھلگرت: بلندکرنا تشتەکی ژ عەردی بو بەرسنگێ خوە.
– ھلاویست: تڤەنگ ھلاویست، واتە ب جھەکی بلندڤەکر.
– ھلپسارت: تڤەنگ ھلپسارتە دیواری، واتە قونتاخ ل عەردی و سەرێ وێ بلند و ب دیواری ڤە.
– ھلکۆڵا: ئاخ ل جھێ خوە کولا و بەرەف بلندیێ.
– ھلێڤری: واتە نە نخافتی، ئانکو چو ل سەرنە و ھلدای.
– ھڵاڤێت: بەرەو سەری و بلندیێ.
– ھلاند: ڕاکر بەرەف بلندیێ.
– ھلینا: ژناڤ دەرئینا، بەرەف بلندیێ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *