د. عزەت فندی، ل سەر زمانێ کوردی دنڤیسیت – ٣٥

خەلەکا ٣٥:
گەلەک جارا خەلکێ مە دئاخڤیت وەک زانینەک و ڕۆشنبیریەک بو یێ بەرامبەر دێ ھندەک ڕستە و ئاخفتنێت زمانەکێ بیانی ئینیت و کەتە نموونە و سەری دبەڕا ھژینیت و وسان دیاردکەت کو کوردی زمانەک لاوازە و ھەمی پێدڤیێت ئاخفتنا ئیرۆ تێدانینن، وەک پشکا ئێکێ دێ ھندەک نموونا ل پێش چاڤ دانین.
١-دەقێ وی شکاند.
٢-کابێ وی چککە ھات.
٣-لێھاتن ژ ژێھاتنێ چێترە.
٤-کەو ب دارێ وی کەفت.
٥-دورکا وی ھەرا ب دون نابیت.
٦-دارەک ل چووکێت وی دا.
٧-برایێ جوونی قوتی یە.
٨-پیڤازا وی سۆرکر دانا وێرێ.
٩-نانێ سێلێ یە نە بەرە نەپشتە.
١٠-کەفا نیسکێ یە.
١١-سەیێ پێ سۆتی.
١٢-کەوێ روبادە.
١٣-خوێ یا خوە دکەتە ناڤ ھەمی گرارا.
١٤-پیرەگایێ تبعەت گۆلک.
١٥-ل چەنا وی دا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *