د. عزەت فندی، ل سەر زمانێ کوردی دنڤیسیت – ٢٩

خه‌له‌كا 29:

هه‌ڤالان ئه‌ڤه‌ نيزيكى مه‌هه‌كێ يه‌ ژبه‌ر ڤێ گێله‌شوكا هه‌لبژارتنان ئه‌ڤ خه‌له‌كه‌ من راوستاندين، هه‌تا ئه‌ڤ ده‌نگ و دوره‌ ڤه‌مرياى و كوتا بوى ئه‌م جاره‌كا دى ل ڤان زاراڤان ڤه‌گه‌رياين:  


أ/ ئه‌م پێكڤه‌ هزرێ د ڤان په‌يڤان دا بكه‌ين:

١- كادوين… جهێ (كا) يێ، واته‌ (دوين)ب مه‌عنا مخزن و كوگا.

٢- داردوينك… جهێ (دار) هلگرتنێ، واته‌ داره‌كێ دوو چق دهاته‌ چێكرن و د عه‌ردى د هاته‌ قوتان و هنده‌ك دارێت دى د ناڤ گوهێت وى دا دهاته‌ هلگرتن.

٣- ردين… جهێ (ريها) هلگرتنێ، ل ڤێرێ ئه‌و رويێ موى لێ دهێن و درێژ دبن.

٤- دوينده… دبێژن دوينده‌ها فلان كه‌سى يان رها فلان كه‌سى، واته‌ ژ نه‌ڤيێت فلان كه‌سى.

ب هزرا من په‌يڤا (دوين ب مه‌عنا مخزن و كوگا تشتى و رها ئێكى دهێته‌ هژمارێ و د بنيات دا ئه‌ڤ په‌يڤه‌ دگه‌ل په‌يڤا(Down)ـا ئنگليزى ئێك دگرن كو ل وێرێ واته‌يا (بن) كار دهێت و د كورمانجى دا واته‌ يا جهێ هلگرتنێ و بنێ هه‌ر تشته‌كى بكار دهێت.

 

ب/ ئه‌م ب كورمانجى دبێژين:

– بوته‌ (لێ) يه‌، بۆ مه‌ (لێ) نينه‌.

– هه‌كه‌ بۆ مه‌ ژى (لێ) هات، خودێ كه‌ريمه.

– كا تو وه‌ره‌ ئه‌و يێ (لێ) يه‌.

‌ ب هزرا من ئه‌ڤ په‌يڤا (لێ) ب مه‌عنا (allowed) ـا ئنگليزى دبنو بنكاردا ئيك و دوو دگرن كو ئه‌م دشێين ل گه‌له‌ك جها بۆ (مسموح) و (غير مسموح) بكاربينين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *