د. عزەت فندی، ل سەر زمانێ کوردی دنڤیسیت – ١٧


خه‌له‌كا ١٧:
ڤه‌گه‌ريان بو خه‌له‌كا چووى، و ئه‌و زاراڤ و ئديومێت گرێداى ب به‌فر و بارانێ ل دوى زانين و پسيارێت مه‌ ب ڤى ره‌نگى نه‌:

١- با و به‌فر
– ئه‌و بايێ سار و ته‌زى ئه‌ڤێ (به‌رى به‌فرێ) دهێت، دبێژنێ (با كوزيرك).
– ئه‌و بايێ سار و ته‌زى ئه‌ڤێ (دگه‌ل به‌فرێ) دهێت، دبێژنێ (با گه‌ڕ).
* بوزانين: ئه‌ڤ (با گه‌ڕ)ـه‌ يه‌ مرۆڤا د خندقينيت د ناڤ به‌فرێ دا.

٢- با و باران
– ئه‌و بايێ (به‌رى بارانێ) دهێت، دبێژنێ (با كوسك).
– ئه‌و بايێ (دگه‌ل بارانێ) دهێت، دبێژنێ (باڕوڤه)‌.

٣- برويسى
– ڤه‌دانا برويسيا ل دويرى مرۆڤى و ل پێ ده‌نگى دبێژن (چرفێنا) برويسيا يا د هێت.
– ڤه‌دانا برويسيا ل نيزيكى مرۆڤى و ل پێ ده‌نگى دبێژن (شريقێنا) برويسيا يا د هێت.

* تێبينى:
١- گه‌له‌ك ناڤێت دى بو ڤان جورێت (با)ى يێت هه‌ين وه‌ك (باگه‌ر، بازڤيرك، باخۆڕ، باده‌ف).
٢- ب هزرا من په‌يوه‌نديه‌كا زمانى ل ناڤبه‌را په‌يڤێن (ستا و به‌ر) و (به‌رسته‌) و (برويسى) يا هه‌ى، بلا بو خه‌له‌كه‌كا دى بيت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *