د. عزەت فندی، ل سەر زمانێ کوردی دنڤیسیت – ١٤

خه‌له‌كا ١٤:

ل سه‌ر هه‌ما‌ن بابه‌تێ مه‌ زاراڤ و ئيدومێت كورمانجى، ئه‌م پێكڤه‌ ل ئه‌ڤێن ژێرى بنێرن:

١- نخته‌ و شوين نخته:

‌- هه‌كو دنيا تێك دچيت و تارى دبيت وعه‌ور خو لێك دده‌ن دبێژن (نيشانێت نختێ نه‌).
– هه‌كه‌ بو ته‌نگاڤى و باران بارى دبێژن (نخته‌يه‌).
– هه‌كه‌ دنيا ڤه‌بوو و عه‌ور ڤه‌ره‌ڤين وعه‌رد ته‌ر و ته‌ڵيس بوو دبێژن (شوين نخته‌يه‌).

٢- (با) ل دوى له‌زاتى و خوه‌شيا وى ب ڤى ره‌نگى دهێته‌ بناڤكرن:
– هه‌كو له‌زتيا باى يا كێم بيت دبێژن (بايه‌كێ ره‌حه‌ت) يێ دهێت.
– هه‌كو له‌زاتيا وى پتر لێهات دبێژن (با) يێ دهێت.
– هه‌كو له‌زاتيا وى پتر لێدهێت دبێژنێ (هوڕە‌ با).
– هه‌كو له‌زاتيا وى هێش پتر لێهات دبێژنێ (هوڕ).
– بابه‌ليسك: هه‌كو با لێك دزڤريت و ب ره‌نگه‌كێ ستوينى بلند دبيت و گه‌له‌ك توزێ و تشتا دگه‌ل خۆ ڕادكه‌ت دبێژنێ (بابه‌ليسك).

• (با) ل دوى پلا گه‌رمێ دهێته‌ بناڤكرن:

– بايێ هوين يان (باهينك).
– بايێ ته‌زى
– باكوزيرك (باراپترل رۆژێت به‌فرين دهێت)

• (با) ل دوى ده‌نگی دهێته‌ بناڤكرن:

– دبێژن ڤيزێنا باى، ووشێنا باى، گڤێنا باى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *