Erşîfê: Nivêsînên Izet Findî

Niha pertûka “Bêder, Bêdera Peyiv û Zaravan” ya Dr. Izet Findî li ber deste

Pertûka “Bêder, Bêdera Peyiv û Zaravan” ya Dr. Izet Findî (Dr. Ezzat Findi) ku ji weşanên Ekadîmîya Kurdî ye, ta niha dû berg jê hatine weşandin.
Bo pitir xizmetkirina ziman û kelturê Kurdî û berdestkirina pertûkê bi xwendevanan bi rengeke baştir û berfirehtir, malpera me (findi.info) herdû bergên pertûka navbirî didane berdestê xwendevanan. Pitir Bixwîne

Dr. Izet Findî, li ser zimanê Kurdî dinivîse – 48

Xeleka 48

Dîsan hinde zaravêt Kurmancî ku girêday layenê cîyomurfulocî ne, em dê bi rengekê sivik bu heweyên berêz pêşçavkeyin. Pitir Bixwîne

Dr. Izet Findî, li ser zimanê Kurdî dinivîse – 47

Xeleka 47

Li vê xelekê jî, ka da hinde zarav û îdiyumêt dî bînîne nav behis û xeberan pitir girêday zansitê cîyolucî û cîyomurfolucî, lê gelek bi sivkî û rewanî da ku li ber xwandevayê asayî bi zehmet nekevît. Pitir Bixwîne

Dr. Izet Findî, li ser zimanê Kurdî dinivîse – 46

Xeleka 46

Gelek cara hindek şanazîyê diben û dibêjin filan ziman gelekê dewlemende û êk pît jivê peyvê yan axiftinê bi gihure dê bîte ramaneka dî û dê înin û ben û te hêr ken, ka em jî pêkve li van peyvan Pitir Bixwîne

Dr. Izet Findî, li ser zimanê Kurdî dinivîse – 45

Xeleka 45

Bi hizreka dî û bi çavekê dî em li van peyvan binêrîn:

– Bar: Piştî (حمل – ثقل)

– Bar: pişik (حصة) Pitir Bixwîne

Dr. Izet Findî, li ser zimanê Kurdî dinivîse – 44

Xeleka 44:

Dîsan hinde zarav û peyivêt taybet digel giyanewer û balindêt kehî ka çewan mirovê me digel wan dewr û bera serederî kirîye. Pitir Bixwîne

Dr. Izet Findî, li ser zimanê Kurdî dinivîse – 43

Xeleka 43:

Dîsan hinde peyiv û axiftinêt beref kêmî û berizebûnê diçin:

1- Berkur: Te nedît çi (Berkur) wî ya şur bûy. (berhefik wekî qelew dibît), hindek di bêjinê (gîpir) jî, bo teyir û tewalî di bêjin (berçêlk). Pitir Bixwîne

Dr. Izet Findî, li ser zimanê Kurdî dinivîse – 42

Xeleka 42:

Li dûy daxwaza gelek biraderan, ku li xeleka berî vê me hindek peyivên kiwêr û berze belavkirin, vê carê jî emê hindekên dî ji hewe ra rêzbikeyin, lê tişitê ez pêxweş ewe min nevêt van peyiv û axftina bêxime jêr barê ferhengê û bi zimanek dî ravebikem, nexêr min divêt wekî bi kurmancî dihête bi karînan wisan ji hewe ra rave û raman bikem: Pitir Bixwîne

Dr. Izet Findî, li ser zimanê Kurdî dinivîse – 41

Xeleka 41:

Min gelek ya gotî û dê her bêjim, roj bu rojê peyiv û axftin û zarav û îdiyumêt zimanê me yê berze dibin û namînin û hindek peyivêt dî ji rex rûyan cihê wan digirin û em bi xwe jî jibê bizavî bi kêm zanîn harîkarîn û van axftinên biyanî bi kar di înîn û serî di bera di hjînîn û şanaziyê pê di beyin, li vêre li diwî şiyana xwe dê car car hinek axftinêt me yêt kes bikar ne înît bu hewe nivêsim herçende (hewara diwî gurgî ye) bes pa eve ji min dihêt nezêdetir. Pitir Bixwîne

Dr. Izet Findî, li ser zimanê Kurdî dinivîse – 40

Xeleka 40:
Hevalan Di kurmancî da hindek peyivêt (cût) yêt heyin, pêkve nebin nahêne gotin, divê êk û dû timam biken bi heman ramanê, bu nimûne: Pitir Bixwîne