Reşîd Findî (Romala Taybet – Newroz)

Romala Taybet (Newroz) 
(WAAR TV)
Pêşkeşkirin: Kerîm Culî, Suham Ebdullah
Waar Tv 2018

Dr. Reşîd Findî, Dîroka Newroz û sersala Kurdî bo kengî di zivrît û boçî 21 meha adarê? (Malperê waar Mîdya)

 

Li jêr tevahîya vî romalê û axiftina Dr. Reşîd Findî guhdarbiken û bibînin:

 

Kurtîya Romalê

 

Tevahîya Romalê

Comments are closed.