Dr. Izet Findî (Rûpel)

Rûpel
(Spêde TV)
Berhevkirin û Pêşkeşkirin: Azad Muxtar

2017

 

 

Comments are closed.