Dr. Izet Findî bû harîkarê serokê zankoya Newroz

Pişt bestin bi şarezayi û serbora wî ya serkeftî di biyavê kargêrî û karûbarên qotbiyan da Dr. Izet Findî wek harîkarê serokê Zankoya Newroz bo karûbarên kargêrî û darayi û qotabiyan hate destnîşankirin û dest bi kar bû.

Dr. Izet Findî pêştir harîkarê serokê zankoya Polîteknîkî ya Duhok bû her wisa rêveberê tomarkirina giştî bû li zankoya Duhok, zêdebarî karê mamostayetîyê li kolîjên endaziyarî û çandin li zankoya Duhok.

Zankoya Newroz li sala 2004ê li bajêrê Duhokê hatîye damezrandin û ji kolîjên (yasaa uu ramiyarî, kargêrî û aborî, kompiyuter û IT, ziman, endaziyarî) pêk tê.

Malperê Zankoya Newroz

Jiyannama Dr. Izet Findî

Comments are closed.