Dr. Izet Findî, li ser zimanê Kurdî dinivîse – 13

Xeleka 13

Di Kurmancîya me da ka çewa behsê (Verêj û Deng û Bar) ê avê dihête kirin.

 

A-  Verêj,  anku (El-Tesrif/التصريف, Discharge)

– Kêmeka avê di kenalî da dibêjnê (Mîsmîsk)eka avê.

– Heke verêja avê buştir lê hat dibêjnê (Deravek)ê avê.

– Heke verêja avê buştir lê hat dibêjinê (Cû).

– Heke verêja avê buştir lê hat dibêjinê (Cûaş).

– Heke verêja avê buştir lê hat dibêjinê (Cûbar).

– Heke verêja avê buştir lê hat dibêjinê (Rûbar).

 

B- Deng liser binemayê dengê avê:

– Zana avê di kanîyê da dibêjinê (Bilq Bilq) yan (Bilqên) avê.

– Ketna avê ji chekê blind bu yê nzim dibêjinê (Şurşur)a avê.

– Derbazbuna aveka buş di gelyekî da dibêjinê (Hoş Hoş)a avê.

– Ketina dilupêt baranê dibêjinê (Çip çip)a baranê.

– Ketina dilupa banêt axê dibêjinê (Zorp Zorp)a dilupa.

 

C- Bar, ew zarav û idyomêt bu barê “Run” (salil/سائل, liquid) dihêne gotin bi vî rengî ne:

– Bu xuyinê dibêjin (Vizik)a xuyinê.

– Bu avê dibêjin (Çizik)a avê.

– Bu şîrî dibêjin (Çir)a şîrî.

– Bu xuhê dibêjin (Surk)a xuhê.

Comments are closed.