Dr. Izet Findî (Beyani Baş)

Beyanî Baş
(Kurdistan TV)
Pêşkêşkirin: Dêjîn
Kurdistan TV 2016

Comments are closed.