‌Hekar Findî (Beyani Baş)

Beyanî Baş
(Kurdistan TV)
Pêşkêşkirin: Dêjîn
Kurdistan TV 2015

 

Comments are closed.