هەکار فندی (بەیانی باش) کوردستان تی ڤی

بەیانی باش

پێشکێشکرن: دێژین

کوردستان تی ڤی ٢٠١٥

Leave a Reply

Your email address will not be published.